สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
  กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน  
  เลือกรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี
 
*** ยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ภ.ง.ด. 91 ได้ที่ www.rd.go.th
 


©ระบบหนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สพม.25